ჯგუფის წესები:

1. ურთიერთობა ადმინისტრაციასთან: 
1.1. წესები წარმოადგენს ვებ გვერდზე ქცევის წესებს, რომელთა დაცვა სავალდებულოა საიტის ყველა წევრისათვის.
1.2. ადმინისტრატორი ყოველთვის მართალია.
1.3. წესებს განსაზღვრავენ ჯგუფის ადმინისტრატორები და აქვთ ცვლილებების შეტანის უფლება. წესები ძალაში შედის მათი გამოქვეყნებისთანავე.
 
2. სასტიკად იკრძალება: 
2.1. ყველანარი ტიპის რეკლამა, რომელიც არაა შეთანხმებული ადმინისტრაციასთან.
2.2. უტაქტო, უცენზურო, შეურაცხმყოფელი ან გრამატიკული შეცდომებით (განზრახ) დაწერილი გამონათქვამები.
2.3. გრამატიკული შეცდომებით (განზრახ) დაწერილი გამონათქვამები.
2.4. ურთიერთობის ოფიციალური ენა - ქართული. შესაბამისად გთხოვთ გამოიყენოთ ქართული ანბანის ასოები (sylfaen)
2.5. დეზინფორმაცია.
2.6. სხვადასხვა შინაარსის აგიტაცია-დისკრიმინაცია (პოლიტიკური, რელიგიური, რასობრივი და სხვა).
 
3. ჯგუფის მოდერირება: 
3.1. წესრიგზე და წესების დაცვაზე პასუხისმგებლები არიან ფორუმების მოდერატორები.
3.2. დამრღვევებზე შეიძლება ამოქმედდეს შემდეგი სახის (და არა მარტო) ზომები:    
3.2.1. სიტყვიერი გაფრთხილება.    
3.2.2. გზავნილის ჩასწორება ან წაშლა (თუ გზავნილში აღინიშნება წესების უხეში დარღვევა).    
3.2.3. დასჯა:        
3.2.4.1. მონაწილისათვის პოსტინგის გაკეთების უფლების ჩამორთმევა (დროებით ან სამუდამოდ).        
3.2.4.1. მონაწილისათვის ჯგუფში შესვლის უფლების წართმევა.        
3.2.4.1. IP ბანი მონაწილეს (გარკვეული ხნით ან მუდმივად).
 
4.ადმინისტრაციის მიერ მიღებული ზომები კონკრეტული მონაწილისადმი პირდაპირ არის დამოკიდებული: 
4.1. დარღვევის სიმძიმის ხარისხზე.
4.2. აღნიშნულ დარღვევაზე მონაწილისთვის ადრე გაკეთებული გაფრთხილებების რიცხვსა და სიხშირეზე.

шаблоны для dle